illustration-image-of-the-header

Domov Ako sa vyhnúť znečisteniu ovzdušia cestou do školy

Ako sa vyhnúť znečisteniu ovzdušia cestou do školy

26. 04. 2021 Mobilita

V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorenia COVID-19, je dlho očakávané hromadné otváranie škôl. Žiaci a študenti však okrem rizika nákazy koronavírusom môžu pri nástupe do školy čeliť „staronovej“ hrozbe v podobe zlej kvality ovzdušia.

Zdroj: unsplash.com

Deti sú obzvlášť citlivou skupinou, čo sa negatívnych zdravotných vplyvov znečisťujúcich látok v ovzduší týka, spoločne so seniormi, tehotnými ženami a chronicky chorými ľuďmi. Cestou do školy môžu byť deti vystavené vysokým koncentráciám oxidov dusíka (NOX) a prachových častíc (PM10, PM2,5), ktoré pochádzajú z dopravy.

Vozíte deti do školy autom?

Je skoré ráno, prípadne čerstvé popoludnie a vy vykladáte/čakáte na svoje dieťa v aute pred školou, častokrát na voľnobehu, čím do ovzdušia nevedomky vypúšťate rovnaké množstvo emisií ako počas pohybu. Ak to nie ste zrovna vy, sú to rodičia spolužiakov. Je preto dôležité byť informovaný a apelovať na komunitu. Zvýšené riziko je pri školách, ktoré sú v blízkosti frekventovaných ciest.

Rodičia ako hnacia sila zmeny

Hnutie „Mums for Lungs“ [mamy za pľúca], zoskupujúce rodičov z mestských častí Londýna, prišlo s projektom „School Streets“ [školské ulice], ktorého cieľom je dočasná uzávera ciest v blízkosti škôl v čase príchodu a odchodu do a zo školy. V čase uzávery je povolený prejazd len pre cyklistov a chodcov. Ulice sú označené tabuľami, ktoré informujú vodičov o uzávere. O výnimku môžu požiadať rezidenti, lokálne podniky a vodiči s ŤZP. Toto riešenie dokáže zlepšiť aktuálny stav kvality ovzdušia v okolí škôl, zvyšuje bezpečnosť, a taktiež podporuje komunitné vzťahy.

Podobné projekty fungujú po celom svete. V susednej Českej republike koordinuje projekty bezpečnej cesty do školy organizácia „Pěšky městem“. Dôvodom je nielen zlepšenie kvality ovzdušia ale aj kondícia detí, ktorým chýba dostatok prirodzeného pohybu.

Iniciatívy vodiť deti do školy pešo vznikajú aj na Slovensku.
 

Zdieľaj: