illustration-image-of-the-header

Kontakt

Projekt koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR

Všeobecný kontakt

Všeobecný kontakt:
info@populair.sk
Pre médiá:
media@populair.sk
Korešpondencia:
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
Pracovisko:
Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava
Na stiahnutie:
Logo [ZIP, 3,3 MB]
Dizajn manuál [PDF, 341 kB]

Kontaktné osoby

Gabriel Adamek
gabriel.adamek@enviro.gov.sk
koordinátor
Zuzana Kopinová
zuzana.kopinova@enviro.gov.sk
projektový manažér
Eva Kanyicska Sima
eva.kanyicskasima@enviro.gov.sk
odborný manažér
Veronika Basta
veronika.basta@enviro.gov.sk
odborný manažér
Anastasiya Belak
anastasiya.belak@enviro.gov.sk
odborný manažér
Andrea Žitňanová
andrea.zitnanova@enviro.gov.sk
komunikačný manažér

Kontaktujte nás

Test – človek*: 8 + 1 =

Manažéri kvality ovzdušia

Baďurová Renčová Petra

Trenčiansky samosprávny kraj

0901 918 167
petra.badurova_rencova@tsk.sk

Bejdáková Marta

Trnavský samosprávny kraj
033/5559 632
0910 879 007
bejdakova.marta@trnava-vuc.sk

Bíro Ladislav

Banskobystrický samosprávny kraj
048/4325 710
0940 982 371
ladislav.biro@bbsk.sk

Dávid Michal

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2735
0948 985 702
michal.david@enviro.gov.sk

Fekete Imrich

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 243
0907 823 190
imrich.fekete@sazp.sk

Fiťmová Ivana

Žilinský samosprávny kraj
041/5032 303
-
ivana.fitmova@zilinskazupa.sk

Lajda Peter
peter.lajda@region-bsk.sk

Lejko Dominik

Prešovský samosprávny kraj
-
0911 704 150
dominik.lejko@psk.sk

Luterančík František

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 241
0907 824 255
frantisek.luterancik@sazp.sk

Matúšek Michal

Ministerstvo životného prostredia SR


Michal.Matusek@enviro.gov.sk

Mičáková Katarína

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2737
0948 985 701
katarina.micakova@enviro.gov.sk

Pavlíková Jana

Slovenská agentúra životného prostredia
048/4374 242
0907 227 024
jana.pavlikova@sazp.sk

Rudy Ján

Košický samosprávny kraj
055/6196 693
-
jan.rudy@vucke.sk

Valašková Miroslava

Slovenská agentúra životného prostredia

0917 453 330
miroslava.valaskova@sazp.sk

Wallner Jozef

Ministerstvo životného prostredia SR
02/5956 2740
0948 985 704
jozef.wallner@enviro.gov.sk

Máme na to nos!

Dostávajte novinky o ochrane ovzdušia priamo do Vašej e-mailovej schránky.

Obsahový správca

Ministerstvo životného prostredia SR
Korešpondencia: Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
Pracovisko: Šafárikovo nám. 4
811 02 Bratislava
info@populair.sk

Technický a obsahový administrátor

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
www.populair.sk
info@populair.sk

Dátum vytvorenia webovej stránky: 1. 5. 2020
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 5. 2023