illustration-image-of-the-header

Blogy

Domov Blogy

Obchádzam už Prešov?

02. 05. 2022  |  Blog | Luterančík František

O dopravnej situácii v Prešove sa dokonca už spieva aj v známej piesni. Doprava je v dnešnom svete nevyhnutý prostriedok pre chod a rozvoj spoločnosti. Je priamo závislá na kvalitnej infraštruktúre, ktorá by mala zabezpečiť ekonomickú, časovú a v neposlednom rade aj ekologicko-environmentálnu efektivitu. Dostupnosť k dopravným prostriedkom každým rokom rastie, čo má za následok nárast automobilov na cestách. Kúpa automobilu je časovo nenáročná. S nárastom počtu automobilov by sa mala prispôsobovať aj infraštruktúra. Lenže časová a finančná náročnosť budovania infraštruktúry je oveľa zložitejšia.


Takto sa začala naša misia na Západe

25. 03. 2022  |  Blog | Baďurová Renčová Petra, Bejdáková Marta, Mičáková Katarína

Prvá fáza projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia je za nami a nám sa žiada zhodnotiť naše pôsobenie v Trenčianskom a Trnavskom kraji z nášho pohľadu, z pohľadu manažérok kvality ovzdušia. A prečo vlastne budeme v tomto príspevku bilancovať hneď za dva regióny?  


Človek, ktorého misiou je čisté ovzdušie na Orave

15. 03. 2022  |  Blog | Pavlíková Jana

Pre niektorých ľudí je zlá kvalita ovzdušia problémom, ktorý vnímame, sťažuje nám život, no jeho riešenie považujeme za kompetenciu niekoho iného. Pre nás, ktorí pracujeme na projekte LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia sa postupne stáva témou, ktorá prestupuje našimi odbornými aj súkromnými životmi čoraz viac. Snažíme sa porozumieť problémom regiónov a hľadať spôsoby, ako ovzdušie zlepšiť. Život nám pri tom prinesie niekedy aj zaujímavé stretnutia s výnimočnými ľuďmi. Jedným z takých je pán Švehla – veľmi aktívny senior, pre ktorého sa ovzdušie na Orave stalo celoživotnou misiou. V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať niečo o jeho živote, skúsenostiach, postojoch a aktivitách, ktoré vyvíja v meste Dolný Kubín.