illustration-image-of-the-header

Domov Cyklodoprava: zdraviu prospešná aktivita či zdravotné riziko?

Cyklodoprava: zdraviu prospešná aktivita či zdravotné riziko?

01. 06. 2020 Mobilita

Uprednostnenie cyklistickej dopravy prináša so sebou zdravotné benefity z fyzickej aktivity, súčasne sú však cyklisti vystavení znečisťujúcim látkam v ovzduší. Prevládajú zdravotné benefity či riziká?

Zdroj: unsplash.com

Aktívny pohyb je vďaka zvýšenej fyzickej aktivite prospešný pre zdravie ľudí. Počas fyzickej aktivity však dochádza aj k zrýchlenému dýchaniu, je teda predpoklad na zvýšený príjem znečisťujúcich látok z ovzdušia.

Podľa štúdie publikovanej v roku 2016 môže znečistené ovzdušie znižovať podiel zdravotných benefitov z fyzickej aktivity, všeobecne však zdravotné benefity prevyšujú zdravotné riziká vo väčšine mestských oblastí. Do úvahy boli brané priemerné namerané hodnoty znečistenia a priemerný čas strávený na bicykli.

Riziká by prevýšili benefity pri zvýšenej aktivite v oblastiach so zvýšenými koncentráciami jemných prachových častíc PM2,5 o hodnote 100 μg/m3, a to pri viac ako 1,5 hod. strávenej na bicykli denne, či viac ako 10 hod. chôdze denne. Rizikový je malý počet miest, ide predovšetkým o mestá v Indii, Pakistane, Číne. Zvýšenú pozornosť zníženej kvalite ovzdušia by mali venovať napr. cyklokuriéri, ktorí sú znečisťujúcim látkam v ovzduší vystavení pravidelne po dlhšiu dobu oproti jednotlivcom, ktorí jazdia na bicykli do práce. Všeobecne je odporúčané vyhýbať sa dopravným uzlom.

Uprednostnením cyklistiky pred osobnou automobilovou dopravou môžeme ako jednotlivci prispieť k lepšej kvalite ovzdušia. Podľa štúdie z roku 2018 sú cyklisti spomedzi chodcov, cestujúcich hromadnou dopravou a vodičov dokonca najmenej vystavení znečisteniu v ovzduší, keďže trávia priemerne najkratší čas v ,,toxickom prostredí‘‘. 

Dôležité je byť informovaný o aktuálnom stave ovzdušia a prispôsobovať tomu svoje aktivity v snahe predchádzať zdravotným ťažkostiam, obzvlášť pri rizikových skupinách obyvateľstva – deti, tehotné ženy, chronicky chorí ľudia, dôchodcovia. 
 

Zdieľaj: