illustration-image-of-the-header

Domov Inovatívnou výsadbou k lepšej kvalite ovzdušia

Inovatívnou výsadbou k lepšej kvalite ovzdušia

16. 11. 2020 Ovzdušie

Zeleň v mestách prináša množstvo benefitov, v neposlednom rade dokáže zlepšovať kvalitu ovzdušia. Na pomoc pri znižovaní znečistenia ovzdušia si chce mesto Ostrava vziať mestskú zeleň.

Zdroj: clairo.ostrava.cz

Jedným z najväčších environmentálnych problémov Moravsko-sliezskeho kraja je znečistenie ovzdušia. Riešenia má priniesť inovatívny výskumný projekt CLAIRO.

Na základe získaných dátach o koncentráciách znečisťujúcich látok v ovzduší vo vytypovaných lokalitách mesta Ostrava dôjde k návrhu štruktúry a kompozície mestskej zelene. Presné merania pomôžu zvoliť také druhy rastlín, ktoré budú v daných oblastiach odolnejšie a zároveň schopné dlhodobo zachytávať viac prachových častíc. Špeciálna zálievka, ktorou budú rastliny ošetrené, má zvýšiť ich odolnosť a absorpciu. 

Ak sa preukáže pozitívny dopad zelene na kvalitu ovzdušia, overený postup bude aplikovaný aj v ďalších oblastiach v rámci Moravsko-sliezskeho kraja a metodológia postupne zdieľaná s ďalšími samosprávami.

Cieľom projektu je nájsť najlepšie mechanizmy na systematické znižovanie znečistenia ovzdušia pomocou uceleného plánovania a výsadby mestskej zelene s pozitívnym vplyvom na kvalitu ovzdušia.
 

Zdieľaj: