illustration-image-of-the-header

Domov Nový systém dokáže premeniť naftové autobusy na elektrické za dva týždne

Nový systém dokáže premeniť naftové autobusy na elektrické za dva týždne

20. 04. 2023 Mobilita

Spoločnosť Kleanbus práve dokončila výrobu svojho prvého vozidla s novým elektrickým pohonom, čo je veľký krok smerom k nulovým emisiám. Ide o pokročilú modulárnu elektrickú platformu, ktorú je možné prispôsobiť rôznym typom autobusov. Hoci výroba systému pre konkrétny model je komplikovaný proces, po jeho dokončení môžu budúce prestavby autobusov tohto typu byť dokončené za približne štrnásť dní.

Autobus prerobený z naftového na elektrický
Zdroj: www.airqualitynews.com

Doprava je jedným z hlavných faktorov, ktoré vplývajú na kvalitu ovzdušia. Emisie z vozidiel poháňaných spaľovacími motormi, ako sú automobily, autobusy a nákladné vozidlá, prispievajú k znečisťovaniu ovzdušia v podobe škodlivých látok. Medzi tieto látky patria napríklad oxidy dusíka, pevné častice a oxidy síry. Tieto emisie majú negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia a zdravie obyvateľstva, spôsobujú zvýšené riziko respiračných ochorení, srdcových a cievnych ochorení a iných zdravotných problémov. Presun na environmentálne udržateľné alternatívy, ako sú elektrické vozidlá alebo hromadná doprava, môže mať pozitívny vplyv na kvalitu ovzdušia a zdravie ľudí a preto tieto nové technológie predstavujú žiadúci posun správnym smerom.

Kleanbus už nainštaloval svoju technológiu do autobusu Optare Solare. Teraz sa sústreďuje na urýchlenie testovania prototypov a spúšťa pilotné programy s kľúčovými prevádzkovateľmi autobusov po celom Spojenom kráľovstve.

Náklady na inštaláciu Kleanbus systému predstavujú približne pätinu ceny nového elektrického autobusu. To znamená, že miestne úrady a prevádzkovatelia verejnej dopravy môžu dlhodobo ušetriť v čase, keď sú rozpočty obmedzené, čo by za iných okolností mohlo spomaliť prechod na nulové emisie.

„Naše úsilie získava na intenzite s dokončením nášho modulárneho elektrického pohonu a inštaláciou do nášho prvotného prototypu. Sme nadšení, že môžeme zrýchliť testovanie prototypov a začať s pilotnými programami," povedal Joe Tighe, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Kleanbus. „Naše technologicky nezávislé riešenie nám umožňuje vytvoriť pružný systém, ktorý dokáže rýchlo a nákladovo efektívne premeniť naftový autobus na najmodernejšie vozidlo bez emisií."

 

Zdroj: https://airqualitynews.com/cars-freight-transport/retrofit-system-can-convert-diesel-buses-to-electric-in-two-weeks/

Zdieľaj: