illustration-image-of-the-header

Domov O čistom ovzduší na Ekotopfilme

O čistom ovzduší na Ekotopfilme

10. 10. 2022 Ovzdušie

Festival Ekotopfilm v rámci svojich aktivít návštevníkom neponúka iba filmy s environmentálnym zameraním, ako by sa z názvu mohlo zdať. Je to podujatie, ktoré dáva priestor aj plodným diskusiám, kde odborníci z rôznych oblastí približujú verejnosti zaujímavé témy. O kvalite ovzdušia, správnych zásadách vykurovania, monitoringu znečisťujúcich látok či o emisiách z dopravy sa minulý týždeň diskutovalo v Banskej Bystrici aj v Bratislave a projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia bol pri tom.

Diskutujúci a moderátorka
Zdroj: LIFE Populair

V Banskej Bystrici prebehla diskusia 26. 9. 2022 a moderoval ju skvelý a vtipný Ján Gordulič, ktorý sa dlhodobo venuje environmentálnym témam.

Dozvedeli sme sa ako Slovenský hydrometeorologický ústav monitoruje kvalitu ovzdušia a aká je situácia v Banskej Bystrici a okolí. Už niekoľko rokov platí, že najvýznamnejším znečisťovateľom ovzdušia nie sú priemyselné podniky a energetika, ale lokálne kúreniská. Domácnosti totiž nepodliehajú prísnym kontrolám a limitom. Ľudia častokrát kúria nevhodným palivom a nedodržujú zásady správneho kúrenia. Vykurovanie je hlavným zdrojom znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami, ktoré môžu spôsobiť respiračné a srdcovo cievne ťažkosti. Pri nedokonalom horení tiež vzniká karcinogénny benzo(a)pyrén. Na záver diskusie boli predstavené možné riešenia a vhodné opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, vrátane možností financovania, napr. aj z Plánu obnovy.

Panelisti: Doc. Emília Hroncová (SHMÚ), Ing. Jana Pavlíková (SAŽP – manažérka kvality ovzdušia, LIFE IP), Ing. Martin Tršo, PhD. (SAŽP – LIFE IP), Ing. Matej Kerestúr (SAŽP – Plán obnovy), Ing. Milan Lichý (viceprimátor mesta Banská Bystrica)

V Bratislave sa konala diskusia 27. 9. 2022  na tému „Dychberúca Bratislava? Máme právo dýchať čistý vzduch!“, ktorú moderovala Diana Hágerová.

Čo dýchame významne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Znečistený vzduch, tzv. tichý zabijak, nás stojí zdravie aj peniaze. Kvalitu ovzdušia negatívne ovplyvňujú najmä domácnosti, ktoré spaľujú nevhodné palivo alebo sa nesprávne starajú o svoje vykurovacie zariadenie. Ak nie je zabezpečená dobrá obsluha kotla alebo kachlí, vypúšťajú sa do ovzdušia väčšie množstvá prachových častíc, ktoré negatívne vplývajú na naše zdravie a životné prostredie. Bez viny však nie je ani priemysel, ktorý spaľuje fosílne palivá a k znečisteniu prispievajú aj výfukové plyny z dopravy. V Bratislave je najväčším znečisťovateľom ovzdušia práve doprava.

O aktuálnom stave a monitoringu ovzdušia v Bratislave, akčných plánoch, riešeniach na zlepšenie kvality ovzdušia a tiež projektoch peších zón ste mali možnosť dozvedieť sa viac v diskusii. Náš kolega Jozef Wallner sa zapojil do tejto diskusie spolu s odborníkmi na ovzdušie z rôznych inštitúcií z Bratislavského kraja a verejnosti priblížili problematiku kvality ovzdušia v Bratislave. Medzi diskutérmi ste mohli vidieť:

Ing. arch. Tatiana Kratochvílová (Hlavné mesto SR Bratislava), Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá (BSK), RNDr. Martin Kremler (SHMÚ), Mgr. Ján Horváth (SHMÚ), Ing. Jozef Wallner (MŽP SR –manažér kvality ovzdušia, LIFE IP)

Zdieľaj: