illustration-image-of-the-header

Domov Okresný úrad v sídle kraja v Žiline podpísal memorandum o spolupráci na príprave Programu na zlepšenie kvality ovzdušia

Okresný úrad v sídle kraja v Žiline podpísal memorandum o spolupráci na príprave Programu na zlepšenie kvality ovzdušia

09. 09. 2022 Ovzdušie

V rámci realizácie Projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia sa dňa 18.08.2022 Okresný úrad v sídle kraja v Žiline pripojil k podpisu memoranda o spolupráci na príprave Programu na zlepšenie kvality ovzdušia. Memorandum bolo podpísané na obdobie trvania projektu, t.j. do 31.12. 2027.

Skupina ľudí pri stole podpisuje memorandum
Zdroj: LIFE Populair

Hlavným cieľom tohto memoranda je spolupráca Ministerstva životného prostredia SR s príslušnými okresnými úradmi v sídle kraja na príprave a implementácii opatrení Programu na zlepšenie kvality ovzdušia s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni a znížiť tak vystavenie obyvateľstva škodlivým vplyvom látok znečisťujúcich ovzdušie.

Zdieľaj: