illustration-image-of-the-header

Domov Parkovanie nie je automatickým právom

Parkovanie nie je automatickým právom

09. 12. 2020 Mobilita

Posledný z tohtoročných workshopov so série „Ako pripravovať a realizovať strategické plány udržateľnej mobility“ sa uskutočnil v utorok 8.12.2020. Prezentované boli príklady z Trenčína a Trenčianskeho kraja. Workshop sa opätovne uskutočnil formou online prenosu.

Zdroj: unsplash.com

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má ako jeden z prvých na Slovensku schválený krajský plán mobility. Napriek peripetiám s majetkovým vysporiadaním pozemkov a povoľovacím procesom majú v tomto období postavených už 50 km bezpečných cyklokomunikácií, ktoré sú súčasťou krajskej kostrovej siete cyklotrás. Tú navrhoval TSK tak, aby spájala najobývanejšie sídla a zároveň turisticky atraktívne destinácie. Neobmedzujú sa iba na cyklotrasy. Pre podporu využívania verejnej dopravy obnovili v minulosti zaužívané časové karty.

Mesto Trenčín prijalo progresívnu parkovaciu politiku. S pribúdajúcim počtom áut v domácnosti exponenciálne rastie aj cena parkovacích kariet pre rezidentov aj abonentov. Takýmto spôsobom obmedzili množstvo áut v historickom centre ale aj na sídliskách, kde v minulosti bolo bežné parkovať na zeleni. Mesto sa stalo bezpečnejším a atraktívnejším.

Dôležitým odkazom z Trenčína je, že parkovanie nie je automatickým právom, ktoré by mala samospráva poskytovať svojím obyvateľom. Cena výstavby jedného parkovacieho miesta je porovnateľná s cenou nového auta a to by si mali obyvatelia uvedomiť. Hoci na začiatku sa toto opatrenie stretlo s nevôľou, poslanci, ktorí stáli za týmto projektom boli opätovne zvolení a majú podporu verejnosti.
 

Zdieľaj: