illustration-image-of-the-header

Domov Prečo nepáliť odpadové drevo?

Prečo nepáliť odpadové drevo?

03. 01. 2023 Vykurovanie

Majiteľov rodinných domov, ktorí majú krb, pec alebo krbovú piecku na tuhé palivo, možno láka siahnuť po odpadovom dreve, ktorého sa potrebujú zbaviť. Môže to byť starý nábytok, palety, odrezky, hobliny, piliny, triesky, prahy, dosky, preglejky, stavebné drevo, ktoré by sa dali spáliť. Málokto si však uvedomuje, aké následky môže mať pálenie nevhodného paliva na zdravie a životné prostredie.

Obrázky palív, ktoré patria do krbu
Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Iste, bolo by to rýchle, jednoduché, a hlavne lacné. Takéto druhy odpadového dreva však obsahujú rôznu chemickú povrchovú úpravu, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo by sme nemali spaľovať odpadové drevo, či dokonca odpad z domácnosti. Lepšie je odviesť nábytok, veľké drevené dosky a stavebné drevo na zberný dvor. Odrezky, hobliny, piliny a triesky môžete vložiť do nádob na bioodpad, prípadne do kompostu, avšak drevo nesmie byť namorené. V takom prípade je nutné aj tento odpad odovzdať na zbernom dvore.

Pri výrobe drevotriesky sa ako tmeliaca látka používajú formaldehydové živice. Pri horení sa rozkladajú a uvoľňujú formaldehyd a fenoly. Formaldehyd väčšinou zhorí, fenoly unikajú do ovzdušia. Jedná sa o nepríjemne zapáchajúce jedy so silným dráždivým účinkom na ľudský organizmus. Veľmi nebezpečnými produktami spaľovania sú tzv. dioxíny. Pritom napríklad tetrachlórodibenzodioxín (TCDD) patrí medzi najsilnejšie syntetické jedy.

Sprievodným javom počas horenia sú látky, ktoré nepríjemne zapáchajú a tmavý dym znečisťuje životné prostredie a je nebezpečný pre ľudské zdravie. Tmavosť dymu a jeho zápach jednoznačne vypovedá o zhoršenej kvalite spaľovania. Hlavné príčiny sú dve. Jedna príčina je, že teploty, pri ktorých prebieha horenie, sú nízke a druhá príčina je, že palivo je nedokonale okysličované. Výsledkom je nedokonalé spaľovanie. Ak spaľujete v krbe či peci akýkoľvek odpad, tak z vášho komína uniká čpavok, dechty, fenoly, kyanidy, a iné nebezpečné látky.

Keď je spaľovací proces veľmi nekvalitný, hrozí postupné zanášanie (až blokovanie) spalinových ciest, hlavne komínov, čo spôsobuje nefunkčnosť ťahu v komíne i bezpečnostné problémy. Za takýchto podmienok sa spaliny čiastočne uvoľňujú do miestnosti, kde sa nachádza spotrebič. Tieto spaliny dráždia sliznice horných dýchacích ciest, spôsobujú bolesti hlavy, alebo pôsobia ako nervový jed.

Čím je teda najlepšie kúriť? Suché, čisté drevo ako prírodné bohatstvo používame oddávna. V ňom je uložená slnečná energia, ktorá sa pri jeho spaľovaní uvoľňuje v podobe svetla a tepla. Záleží na tom, koľko energie z dreva využijeme a koľko stratíme. Dosiahnutie najlepších výsledkov počas kúrenia si vyžaduje precíznu obsluhu, dobrú znalosť niekoľkých dôležitých zásad počas kúrenia a ich dodržiavanie. Správne techniky kúrenia si môžeme pripomenúť aj v tomto článku. Odmenou bude menej finančných výdavkov, práce s prípravou dreva a viac tepla a pohody v domácnosti. V každom prípade, sú dostupné aj nové, veľmi sofistikované spotrebiče, ktoré si vyžadujú len minimálny zásah počas kúrenia. Tu však treba počítať s vyššími vstupnými finančnými nákladmi.

Dym s nebezpečnými látkami vypúšťaný z komína do ovzdušia nepozná hranice ani medzi pozemkami, ani medzi štátmi. Spaľovať domáci odpad či odpad zo záhrady na Slovensku je zakázané. Vyplýva to zo zákona o odpadoch a zákona o ochrane pred požiarmi i z Občianskeho zákonníka. Ovzdušie si máme chrániť, aby nemalo negatívny vplyv na naše zdravie. Aj kúrením v domácnostiach v zmysle hesla správneho kuriča: „Kúr tak, ako chceš, aby kúril Tvoj sused“, zlepšujeme kvalitu ovzdušia a chránime si naše zdravie.

 

Zdroje:

https://populair.sk/web-documents/281/prirucka-spravneho-vytapeni-8-2020.pdf

Zdieľaj: