illustration-image-of-the-header

Domov Prvý rok je úspešne za nami napriek nepredvídateľným prekážkam

Prvý rok je úspešne za nami napriek nepredvídateľným prekážkam

17. 12. 2020 Nezaradené

Prvý rok fungovania projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia sa niesol v znamení vzdelávania a mapovania. Začiatkom decembra sa uskutočnila druhá monitorovacia návšteva pod dohľadom organizácie NEEMO, ktorá je zodpovedná za monitoring a prezentáciu projektov podporených Európskou úniou v rámci programu LIFE. V súvislosti s aktuálnou situáciou prebiehala návšteva formou online prenosu.

Zdroj: unsplash.com

Cieľom monitorovacej návštevy je zistiť aktuálny stav plnenia projektových aktivít na základe stanoveného akčného plánu. V prvom roku sa podarilo splniť a spracovať väčšinu plánovaných míľnikov a výstupov. Kvôli neutíchajúcej pandemickej situácii boli určité projektové aktivity mierne oneskorené a niektoré odložené. 

Jednou z odložených aktivít je konferencia Efektívne riadenie kvality ovzdušia, ktorá sa mala uskutočniť v termíne 29. - 30. september 2020. Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie v šírení nákazy ochorenia COVID-19 bola konferencia zrušená a presunutá na rok 2021.

Napriek pracovným obmedzeniam sa však na začiatku prvej fázy projektu úspešne podarilo vytvoriť národnú sieť manažérov kvality ovzdušia (MKO), spustiť webovú stránku www.populair.sk a webovú aplikáciu www.dnesdycham.sk, odštartovať sériu školení MKO, či cyklus workshopov zameraných na udržateľnú moblitu. Projektové aktivity dostali priestor aj v médiách a téma kvality ovzdušia tak zarezonovala u širokej verejnosti.

V novom roku máme predsavzatie zlepšovať kvalitu ovzdušia na Slovensku. Pripravujeme osvetové kampane, vzdelávacie workshopy, čaká nás príprava nových programov na zlepšenie kvality ovzdušia, mobilný monitoring, legislatívne zmeny i nové programové obdobie.

Zdieľaj: