illustration-image-of-the-header

Domov Svetový deň zdravia - pohybom k čistému ovzdušiu

Svetový deň zdravia - pohybom k čistému ovzdušiu

03. 04. 2024 Ovzdušie

Svetový deň zdravia sa každoročne oslavuje 7. apríla a tohtoročný slogan je „Budujeme zdravšiu budúcnosť“. Tento deň slúži na zvyšovanie povedomia o problémoch súvisiacich so zdravím, na ktoré vplýva veľa faktorov, ako napríklad aj kvalita ovzdušia. Kým v minulosti sme sa spoliehali na prirodzený pohyb, moderný životný štýl s dominanciou automobilovej dopravy má negatívny dopad na naše zdravie aj životné prostredie.

 

Muž vdychuje vzduch v zime
Zdroj: LIFE Populair

Vplyv dopravy na verejné zdravie

Znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou predčasných úmrtí a chorôb a predstavuje najväčšie environmentálne zdravotné riziko v Európe. Podľa reportu EEA, o kvalite ovzdušia v Európe 2021, znečistenie ovzdušia v roku 2019 spôsobilo v 27 členských štátoch Európskej Únie, 307 000 predčasných úmrtí. Tieto boli pripísané chronickému vystaveniu drobným častíc. Ďalších 40 000 predčasných úmrtí bolo pripísaných chronickej expozícii oxidu dusičitému a 16 800 predčasných úmrtí bolo pripísaných akútnej expozícii ozónu.

Vysoké koncentrácie látok znečisťujúcich ovzdušie majú aj na Slovensku významný vplyv na verejné zdravie. Podľa záverečnej správy Inštitútu environmentálnej politiky Ministerstva životného prostredia SR v spolupráci so Svetovou bankou z februára 2021, sú aktuálne vysoké koncentrácie PM10 a PM2,5 a NO₂ na Slovensku príčinou takmer 1 600 predčasných úmrtí ročne. Znečistenie ovzdušia spôsobuje aj vyššiu chorobnosť, čo vedie k obmedzeniu aktivity a strateným dňom práce. Akútne účinky, ktoré prichádzajú do úvahy práve pri smogových situáciách, sa prejavujú u citlivejších populačných skupín, teda u alergikov/astmatikov, osôb s chronickým ochorením dýchacej alebo srdcovo-cievnej sústavy, malých detí a tehotných žien. Všeobecne znečistenie ovzdušia má negatívny vplyv na dĺžku života ľudí.

Uvažujme o cestovaní inak

Nemusíme každodenne použiť na prepravu automobil. Ušetríme si tým veľa problémov ako zohrievanie miest, znečisťovanie ovzdušia, zahlcovanie miest nadmernou automobilovou dopravou, parkovanie áut, bezpečnosť chodcov, obezita atď.

Vystúpme z áut a poďme pešo. Lebo aj chôdza v meste hrá rolu dopravy. Pre obyvateľov žijúcich v mestách, kde všetko podstatné (škola, zamestnanie, úrady a služby) je dostupné na krátke vzdialenosti od miesta bydliska, sa dá dopraviť pešo, jazdou na bicykli alebo verejnou dopravou.

Mnohé mestá a obce na Slovenku podporujú udržateľnú dopravu, vytvárajú bezpečné a pohodlné pešie a cyklistické trasy so zámerom zlepšiť a inovovať riešenia a miestne opatrenia. Ponúkajú zdieľanie bicyklov i elektrobicyklov, ktoré slúžia na krátkodobý presun v rámci mesta.

Pohybom ku zdraviu

Zdravie je najvýznamnejšou hodnotou ľudského života. Preto je pohyb kľúčový pre udržanie správneho fyzického ale i psychického fungovania ľudského tela.  Pohyb by mal byť každodennou súčasťou nášho života. CHÔDZA je kráľovnou pohybu, kráľom je BEH. Chôdza je dostupná vždy a všetkým – bez rozdielu veku.

Význam chôdze je v obezitológii nezastupiteľný, pretože chôdza ako jediná berie energiu v pomere 60 % z tukov a len 40 % zo sacharidov. Ak porovnáme chôdzu a beh v procese redukcie hmotnosti, 4 km chôdze vo výdaji energie predstavuje spotrebu tukov rovnako ako 12 km behu. Beh ide v pomere 80 % zo sacharidov a len z 20 % z tuku. Z toho plynie, že rýchla a svižná chôdza vedie k redukcii hmotnosti výrazne viac a rýchlejšie ako beh. Počas chôdze môžeme aj aktívne odpočívať alebo robiť akúkoľvek myšlienkovú aktivitu.

Obzvlášť pre deti je chodiť do školy pešo prirodzené, zdravé a dôležité pre všestranný rozvoj dieťaťa. Počas cesty pešo deti získavajú spoločné zážitky, získavajú pozitívny vzťah k svojmu okoliu. Deti, ktoré chodia pravidelne s rodičmi pešo, sa najlepšie naučia zásadám bezpečného pohybu na ulici, pravidlám cestnej premávky a zároveň majú príležitosť tráviť čas spoločne. Takéto aktivity, hlavne ráno, pomáhajú deťom lepšie sa sústrediť na učenie v škole.

Nie-len chôdza, ale aj jazda na bicykli, kolobežke či skateboarde ako nemotorizovanom dopravnom prostriedku, v sebe spája cvičenie, relax a pohyb na čerstvom vzduchu. Bicyklovanie jednoznačne pomáha utužovať zdravie. Ďalšími výhodami bicyklovania je podpora imunitného systému, odbúravanie stresu a únavy a zlepšenie spánku. Cyklistika nezaťažuje kĺby ako beh. Celkovo napomáha znižovať riziko rozvoja vážnych ochorení srdca a ciev. Dýchacie svaly sú posilnené a dochádza k zlepšeniu ventilácie pľúc. Zlepšuje sa výmena kyslíka a krvný obeh. V neposlednom rade bicyklovanie šetrí čas, pretože nestojíte v dopravnej zápche a ste skôr v cieli ako by ste išli pešo.

Pri rozhodovaní, akú formu dopravy zvoliť, môže pomôcť webová aplikácia https://dnesdycham.populair.sk/, ktorá poskytuje používateľom informácie o aktuálnom stave ovzdušia na Slovensku. Okrem toho bol v rámci projektu LIFE Populair spracovaný leták s podrobnejšími informáciami o dopadoch znečisteného ovzdušia na zdravie.

Zdieľaj: