illustration-image-of-the-header

Domov Svetový deň životného prostredia 2024

Svetový deň životného prostredia 2024

05. 06. 2024 Ovzdušie

Deň 5. jún sa každoročne oslavuje ako Svetový deň životného prostredia, pretože v tento deň v roku 1972 sa konala Štokholmská konferencia o životnom prostredí človeka. Táto konferencia sa stala medzníkom, stretli sa na nej vládni úradníci, vedci a environmentálni aktivisti z celého sveta, aby diskutovali a zdieľali svoje rastúce obavy z degradácie životného prostredia.

Rastlina rastie na vyprahnutej zemi.
Zdroj: Adobe Stock

Jedným z cieľov Svetového dňa životného prostredia je preto vzdelávať verejnosť o naliehavých environmentálnych problémoch a súčasne mobilizovať jednotlivcov, komunity a organizácie k účasti na aktivitách, ktoré podporujú ochranu a zachovanie životného prostredia, vrátane ovzdušia.

Témou tohtoročného Svetového dňa životného prostredia 2024 je „Obnova krajiny, dezertifikácia a odolnosť voči suchu“. Dezertifikácia je proces, pri ktorom sa úrodná a zdravá pôda mení na púšť. Často za to môže odlesňovanie, zmena klímy, nadmerné obrábanie pôdy a iné okolnosti.

Rôznorodý význam témy tohto ročníka možno vnímať nasledovne:

Zdôraznenie kritického problému: Degradácia pôdy a dezertifikácia sú hlavnými hrozbami, ktoré ovplyvňujú potravinovú bezpečnosť, biodiverzitu a zmenu klímy.

Naliehavosť konať: Téma navádza ku konkrétnym aktivitám a činnostiam, ktoré sú rozhodujúce uprostred zintenzívnenia trojitej planetárnej krízy: zmena klímy, strata prírody a biodiverzity, a znečistenie a odpad.

Zdieľaná zodpovednosť: Téma zdôrazňuje, že obnova ekosystémov našej planéty si vyžaduje kolektívnu činnosť a individuálnu zodpovednosť.

Posilnenie mládeže: Hashtag #GenerationRestoration v slogane 2024 zdôrazňuje úlohu mladých ľudí pri vedení zmeny smerom k udržateľnejšej budúcnosti. Inšpiruje a motivuje ich k činnosti.

Súlad s globálnymi cieľmi: Téma je v súlade s Dekádou OSN o obnove ekosystémov (2021 – 2030) a cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Podporuje prístup, v ktorom sa ľudia zameriavajú na hľadaní riešení ochrany životného prostredia, namiesto sústredenia sa na prekážky.

 

Zdroj: https://www.nextias.com/blog/world-environment-day/

Zdieľaj: