illustration-image-of-the-header

Domov Tirana – dobrý príklad mesta, kde nepodceňujú silu detí

Tirana – dobrý príklad mesta, kde nepodceňujú silu detí

16. 01. 2023 Mobilita

V hlavnom meste Tirana za posledných tridsať rokov vzrástol počet obyvateľov takmer dvojnásobne. Enormný nárast populácie spolu so zvyšujúcim sa počtom áut, ktoré obyvatelia tohto mesta vlastnia, viedli k dopravným zápcham na uliciach, sídliskám zaprataných autami a samozrejme aj k zhoršenej kvalite ovzdušia až do takej miery, že v roku 2016 patrila Tirana medzi najviac znečistené mestá sveta. 

Deti sa hrajú na ulici
Zdroj: Simon Battisti

Politické, ekonomické a environmentálne výzvy pomohli v meste sformovať občianske iniciatívy, ktoré žiadali zmenu prístupu k mestskému plánovaniu. Primátor mesta pri nástupe do funkcie v roku 2015 vo svojom volebnom programe pomenoval, že práve lepšie životné prostredie pre deti by malo byť hnacou silou politických zmien. Prieskumami zistili, že rodičia trávia viac času v autách, než so svojimi deťmi. Jeho heslom je „Nepodceňujme silu detí!“.

Za posledných 7 rokov sa v meste podarilo vybudovať 20 km cyklotrás, vysadiť les okolo mesta slúžiaci verejnosti na oddych a adaptáciu na klimatické zmeny, vybudovať 44 detských ihrísk a pomaly meniť centrum mesta na centrálny mestský priestor s dostatkom zelene, kde majú prioritu chodci. Tirana sa pridala k hnutiu „Miest priateľských k deťom“. V snahe zaviesť efektívne, rýchle a viditeľné zmeny verejných priestorov mesto podporuje aj nezisková organizácia Qendra Marredheine (Centrum pre spoluprácu) – albánska mimovládna organizácia, ktorú podporuje nadácia Bernarda van Leera. Tvárou organizácie je Simon Battisti (architekt pôvodom z USA), ktorý prednášal na našom workshope o tom, ako v spolupráci so samosprávou menia okolie škôl a ulice v obytných zónach. Inovatívne na ich prístupe je to, že pracujú v rámci bežného rozpočtu pre údržbu verejných priestranstiev, ale vďaka kreatívnemu prístupu sa im darí meniť rušné ulice s množstvom parkujúcich áut na priestory bezpečné pre deti. Zaujímavé pri tom je, že väčšinou ide o lacné riešenia. Využívajú najmä zmenu farby povrchov, mobilné betónové bloky a mobilnú zeleň.

V roku 2018 realizovali prieskum medzi rodičmi detí do 6 rokov o dostupnosti priestorov na hru detí. Viac ako 60 % rodičov uviedlo, že najbližšie miesto na hranie je ulica pred domom, no iba 5 % rodičov skutočne preferuje hranie detí na ulici. Tento prieskum sa stal pre mesto výzvou – meniť ulice na miesta pre deti – resp. priestory s funkciou rekreačnej mobility. Zelené školské dvory a verejné parky rozšírené o bezpečné školské ulice, by mali tvoriť akúsi kostru bezpečných a príjemných verejných priestorov.

Pri samotnej realizácii projektov považujú za kľúčové komunikovať a spolupracovať priamo s občanmi mesta. Zapájanie obyvateľov všetkých vekových skupín do plánovania verejných priestorov je kľúčové pre minimalizáciu konfliktov. Používajú pri tom rozličné metódy participácie – od komunitného plánovania po veľké pouličné festivaly. Redukovanie počtu parkovacích miest nie je v žiadnom meste populárnym riešením, je preto dôležité načúvať potrebám všetkých. Zameranie na deti však pomohlo vytvoriť súčasnému vedeniu mesta atmosféru dôvery a podpory širokej verejnosti.

Prezentáciu Simona Battisti nájdete na našej stránke v archíve podujatí a viac informácií o téme na nasledovných odkazoch:

Tirana among most polluted capitals in the region says WHO — Tirana Echo - News from Albania and South East Europe

What would the ultimate child-friendly city look like? | Cities | The Guardian

Home (qendra-m.org)

Zdieľaj: