illustration-image-of-the-header

Domov Trnavská župa vďaka eurofondom modernizuje spôsob vykurovania

Trnavská župa vďaka eurofondom modernizuje spôsob vykurovania

30. 11. 2020 Vykurovanie

Vykurovanie v priestoroch deviatich organizácií bude čiastočne zabezpečované prostredníctvom tepelných čerpadiel.

Zdroj: unsplash.com

Päť župných zariadení sociálnych služieb, tri kultúrne inštitúcie a jedna stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja získali vyše 2,5 milióna EUR z eurofondov na inštaláciu tepelných čerpadiel v priebehu nasledujúceho roka. Nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia tvorí 95 % oprávnených výdavkov projektov.

Vďaka inštalácii tepelných čerpadiel dosiahnu zariadenia energetické i ekonomické úspory. Zároveň sa zníži produkcia znečisťujúcich látok, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu ovzdušia. 

O zelených aktivitách informuje Trnavský samosprávny kraj prostredníctvom Facebook Fan Page Zelený kraj.

Zdieľaj: