illustration-image-of-the-header

Domov Udržateľná mobilita počas Svetového dňa bez áut

Udržateľná mobilita počas Svetového dňa bez áut

12. 10. 2023 Mobilita

Medzinárodná spolupráca medzi tromi integrovanými projektami LIFE

Krajiny v stredoeurópskom regióne čelia podobným problémom so znečistením ovzdušia, preto je medzinárodná výmena skúseností kľúčom k úspešnej implementácii integrovaných projektov LIFE (IP) zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.

Spoločná fotka zamestnancov LIFE projektov
Zdroj: LIFE Populair

Krajiny v stredoeurópskom regióne čelia podobným problémom so znečistením ovzdušia, preto je medzinárodná výmena skúseností kľúčom k úspešnej implementácii integrovaných projektov LIFE (IP) zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.

Koordinujúci prijímatelia LIFE IP Populair (Slovensko) a HungAIRy (Maďarsko) už zorganizovali svoje prvé spoločné podujatie v decembri 2022 v Bratislave s cieľom prediskutovať ciele, výzvy a činnosti projektov, ako aj vyvinúť spoločné osvetové aktivity.

Nasledujúcou príležitosťou bol trilaterálny workshop, ktorý inicioval LIFE IP Populair a konal sa v Piešťanoch v dňoch 17. – 19. mája 2023. Okrem organizátorov sa podujatia zúčastnili projekty HungAIRy a Malopolska. Počas diskusií všetky strany zdôraznili dôležitosť ďalšej spolupráce.

LIFE IP HungAIRy spustil počas leta 2023 kampaň na zvýšenie povedomia o podpore cyklistiky. Kampaň pozostávala zo súťaže, v ktorej boli občania vyzvaní, aby pomocou bicykla a navigačného systému GPS vytvorili zaujímavé tvary na mape alebo obišli jedno z maďarských jazier Balaton, Velencei, Tisa alebo Fertő. Tieto trasy boli tiež zdokumentované pomocou navigačného systému GPS. Záverečná aktivita kampane bola skvelou príležitosťou na stretnutie maďarskej a slovenskej strany.

Propagácia súťaže prebiehala na sociálnych sieťach, pričom oba projekty zdieľali relevantný obsah na svojich platformách.

Záverečná aktivita kampane bola zorganizovaná pri príležitosti Svetového dňa bez áut 2023 v maďarskom Ostrihome a v slovenskom Štúrove. Obidve mestá spája Most Márie Valérie, sú súčasne družobnými mestami, ktoré využívajú rovnaký systém zdieľaných bicyklov, čo poskytuje ideálne miesto pre spoločné maďarsko-slovenské podujatie.

Samospráva Ostrihomu zabezpečila vlastné podujatie pre deti materských a základných škôl zamerané na cvičenie pod vedením kondičného trénera na Széchenyiho námestí pred radnicou. Toto bolo doplnené o osvetové aktivity LIFE IP HungAIRy. V stánkoch sa deti mohli hravou formou dozvedieť o cyklistike, kompostovaní a energetickej efektívnosti. Na podujatie boli pozvaní aj kolegovia z LIFE IP North-HU-Trans, ktorí uskutočnili podobné aktivity na zvyšovanie povedomia. Program zavŕšila súťaž organizovaná Cyklistickým spolkom Esztergom Küllőszaggatók, kde sa deti mohli pretekať na kolobežke či na bicykli priamo na námestí Széchenyi.

LIFE IP Populair medzitým privítal malých školákov a škôlkarov osvetovými hrami vo svojom stánku na Námestí slobody pred Mestským úradom. Pre deti mali pripravené osvetové aktivity, ako napríklad vedomostné kvízy, skladanie papierových vrtuliek, tvorbu odznakov s posolstvom udržateľnej mobility a dobrej kvality ovzdušia a anketou.

Na konci programu sa zástupcovia jednotlivých LIFE IP projektov navzájom navštívili prostredníctvom zdieľaných bicyklov Mária Valéria BIKE, ktoré sú dostupné na oboch stranách Dunaja. Zároveň sa navzájom ubezpečili, že v takejto zmysluplnej cezhraničnej spolupráci budú aj naďalej pokračovať. Najbližšie majú naplánovaný ďalší spoločný workshop, ktorý tentoraz pripraví projekt HungAIRy v Maďarsku.

Zdieľaj: