illustration-image-of-the-header

Domov Východ Slovenska je aktívny aj v rámci udržateľnej mobility

Východ Slovenska je aktívny aj v rámci udržateľnej mobility

19. 05. 2022 Mobilita

Téma udržateľnej mobility v prospech zlepšovania kvality ovzdušia je predmetom série workshopov, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia a ďalší partneri v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Workshop sa konal prezenčnou formou a bol druhým takto zameraným workshopom v tomto roku k téme udržateľnej mobility a príkladoch dobrej praxe. Uskutočnil sa v utorok 10. 5. 2022 v Košiciach, priestore kultúrneho centra TABAČKA KULTURFABRIK a bol zameraný na Košický a Prešovský kraj.

Rad zaparkovaných bicyklov vedľa seba
Zdroj: Andrzej Rembowski z www.unsplash.com

Cieľom podujatia bolo priblížiť účastníkom problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Taktiež išlo o vhodnú príležitosť na zdieľanie skúseností a postrehov pri zavádzaní opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility, a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Priestor dostali štyria rečníci, odborníci z oblasti dopravy. V rámci prvej prezentácie sa účastníci workshopu dozvedeli o výhodách, ktoré cestujúcim vo verejnej doprave prináša integrovaný dopravný systém v rámci IDS východ. Ten moderným spôsobom prepája dopravcov a poskytovateľov služieb vo verejnej doprave v Košickom a Prešovskom kraji, čím sa dosiahne zvýšenie komfortu a úspora času a financií pre cestujúcich. 

Následne boli predstavené aktivity Prešovského samosprávneho kraja (PSK), v ktorom sa zamerali na propagáciu nie len cyklodopravy, ale aj pešej dopravy. Podporujú občanov vo využívaní práve týchto spôsobov prepravy, nie len pri využití na rekreačné alebo turistické účely, ale aj ako bežný spôsob prepravy jednotlivcov. Prešovský samosprávny kraj motivuje ľudí rôznymi akciami, ako napríklad poskytovaním servisu bicyklov alebo súťažami v počte nachodených kilometrov.

V rámci tretieho príspevku informovala cyklo-koordinátorka Košického samosprávneho kraja, Viera Štupáková, o tom, ako región prispieva ku zmene dopravného správania cyklistov. Poukázala na vhodnosť cyklistickej dopravy ako cesty k ušetreniu času, financií a zlepšeniu si fyzickej, aj psychickej pohody. Priblížila rôzne metodiky ako vyhodnocovať počty cyklistov v mestách, poukázala aj na to, že nie každý, kto vie sadnúť na bicykel, sa s ním vie aj vhodne prepravovať. Preto je potrebné sa vzdelávať a zdokonaľovať si cyklistické zručnosti. Okrem budovania bezpečných cyklotrás sú pripravené aj akcie zamerané práve na zvýšenie bezpečnosti cyklistov.

Blok prednášok uzatvorila prezentácia spoločnosti Antik. Táto spoločnosť je známa okrem iného aj poskytovaním zdieľaných dopravných prostriedkov – bicyklov, elektrobicyklov, elektrických kolobežiek, skútrov, motoriek atď. V nedávnej minulosti sa zamerali aj na rozšírenie nabíjacej siete pre elektrické dopravné prostriedky, čo zvýšilo komfort využívania a dostupnosť týchto zdieľaných prostriedkov. Predstavili aj spoluprácu s poskytovateľmi hromadnej dopravy v Košiciach a benefity pre užívateľov, ktoré z tejto spolupráce plynú.

Nasledovala diskusná časť workshopu, kde účastníci zdieľali medzi sebou ich skúsenosti a postrehy. Najčastejšie boli spomínané potreby spolupráce pri plánovaní, podpore a financovaní opatrení pre zlepšenie udržateľnej mobility. Jednotlivé orgány často sledujú len svoje záujmy a chýba širší pohľad na vec. Ukazuje sa však, že poctivou a vytrvalou prácou sa úspechy dostavia a spoločnými silami môžeme docieliť zlepšenie kvality ovzdušia aj pomocou využívania udržateľnej mobility.

Všetky prezentácie z workshopu budú dostupné na: https://www.populair.sk/sk/podujatie/522

Zdieľaj: