illustration-image-of-the-header

Domov Znečistené ovzdušie ako nešťastný medzník v histórii Spojeného kráľovstva

Znečistené ovzdušie ako nešťastný medzník v histórii Spojeného kráľovstva

27. 01. 2021 Ovzdušie

Úmrtie 9-ročného dievčaťa je prvé, ktoré britské úrady dávajú oficiálne do súvisu so zhoršenou kvalitou ovzdušia ako príčinou smrti.

Zdroj: unsplash.com

Ella Kissi-Debrah zomrela 15. februára 2013 po vážnom astmatickom záchvate. Súdny lekár určil ako jednu z príčin smrti 9-ročného dievčaťa znečistenie ovzdušia, ktoré maloletej Britke spôsobilo ťažkú astmu, ktorá sa jej stala osudnou.

Londýnsku štvrť Lewisham, kde žila rodina zosnulej, sužujú zvýšené koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší, presnejšie prachové častice PM a oxid dusičitý (NO2), ktorých zdrojom je v danej oblasti predovšetkým doprava.

K situácii zhoršenej kvality ovzdušia sa vyjadril aj primátor Londýna, Sadiq Khan, ktorý chce v záujme zlepšenia ovzdušia prijímať odvážnejšie politiky v podobe nízkoemisných zón.
 

Zdieľaj: