illustration-image-of-the-header

Domov Znečistené ovzdušie môže vyvolať rakovinu pľúc

Znečistené ovzdušie môže vyvolať rakovinu pľúc

19. 09. 2022 Ovzdušie

Človeka chorého na rakovinu pľúc si vo väčšine prípadov spájame s fajčením. Avšak, podľa dostupných štatistík, 1 z 10 ochorení postihuje nefajčiarov, ktorí často netušia, prečo sa u nich rakovina pľúc rozvinula. Pri vzniku tohto ochorenia totiž hrajú svoju úlohu aj ďalšie faktory a znečistené ovzdušie je jedným z nich.

Ľudský vlas prirovnaný k PM časticiam
Zdroj: LIFE Populair

Vedecký tím z londýnskeho Inštitútu Francisa Cricka preukázal, že znečistenie ovzdušia nespôsobuje poškodenie buniek, ale skôr prebudenie starých poškodených buniek. Podľa vedcov je v DNA ľudskej bunky už prítomné poškodenie, ktoré vzniklo počas rastu a starnutia. Na to, aby sa poškodená bunky zmenila na rakovinovú, je však potrebný nejaký spúšťač. Ukázalo sa, že takýmto spúšťačom môže byť práve znečistené ovzdušie.

V miestach s vyššou úrovňou znečistenia ovzdušia sa vyskytovalo viac prípadov rakoviny pľúc, ktoré neboli spôsobené fajčením. Vedci popísali, ako reaguje naše telo na vdychovanie prachových častíc PM2,5, ktoré sú menšie ako ľudský vlas. Pri preniknutí PM2,5 do pľúc sa spustí „chemický alarm“ (interleukin 1 beta), ktorý spôsobí zápal a aktivuje bunky v pľúcach, aby pomohli opraviť prípadné poškodenie. Približne jedna zo 600 000 buniek v pľúcach päťdesiatročného človeka však už obsahuje potenciálne rakovinové mutácie. Tie sa získavajú s vekom, ale vyzerajú úplne zdravo, kým sa neaktivujú chemickým alarmom a nestanú sa rakovinotvornými.

Doteraz sa výskumníci domnievali, že rakovina začína zdravou bunkou, ktorá sa mutáciou genetického kódu (DNA) dostane do kritického bodu, kedy sa z nej stane rakovinová a začne nekontrolovateľne rásť. Toto vysvetlenie však neobjasňovalo, prečo sa mutácie vyskytovali na zdanlivo zdravom tkanive alebo prečo mnoho látok, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu – vrátane znečisteného ovzdušia – ľudskú DNA nepoškodzuje.

Vďaka tomuto objavu sa môže zmeniť chápanie vzniku niektorých typov rakoviny pľúc. Vedcom sa totiž podarilo zastaviť vznik ochorenia u myší vystavených znečistenému ovzdušiu pomocou lieku, ktorý blokuje spomínaný chemický alarm. Kvôli týmto zisteniam sa pravdepodobne prehodnotí vnímanie rakoviny pľúc a dôsledkov znečisteného ovzdušia na ľudské zdravie. Je možné, že sa čoskoro dožijeme doby, kedy bude ľudstvo užívať tabletky blokujúce toto ochorenie, pokiaľ bude niekto žiť v oblasti so silne znečisteným ovzduším.

Rakovina pľúc je lídrom rebríčkov úmrtnosti na onkologické ochorenia, na ktoré zomrelo v roku 2020 globálne 1,79 milióna pacientov. Na Slovensku začali na jar v roku 2020 oficiálne diskusie o zavedení skríningu rakoviny pľúc, avšak kvôli pandémii Covid-19 došlo k spomaleniu celého procesu. Národný onkologický program SR bol schválený vládou SR v roku 2021. Hlavným cieľom plánovaného skríningového programu je zníženie úmrtnosti na rakovinu pľúc, pričom prevencia je neodmysliteľnou súčasťou starostlivosti o občanov. Po odbornej dohode, ako bude prebiehať skríningový program, bude potrebná rozsiahla osveta.

Účinnou prevenciou je aj zníženie vystavenia (expozície) populácie voči znečisteniu ovzdušia, k čomu pomáha aj sledovanie hodinových koncentrácií znečisťujúcich látok vrátane PM2,5 a PM10 a Smogový varovný systém, ktorý spravuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Zákon o ovzduší č. 137/2010 Z.z. a Vyhláška o kvalite ovzdušia č. 244/2016 Z.z. stanovujú limitné hodnoty koncentrácií niektorých znečisťujúcich látok na ochranu zdravia ľudí pred nepriaznivou kvalitou ovzdušia. Nová mobilná aplikácia Dnes dycham (Populair) umožní používateľom prijímať notifikácie o zhoršení kvality ovzdušia v lokalitách, kde sa kvalita ovzdušia monitoruje prostredníctvom Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia, na základe čoho budú môcť jej používatelia prispôsobiť svoje denné aktivity aj v závislosti od svojho zdravotného stavu. 

Zdroje:

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/bbc-news-vedci-objevili-spojeni-mezi-rakovinou-a-znecistenim-ovzdusi

https://www.bbc.com/news/health-62797777

https://www.noisk.sk/files/2022/2022-06-21-noi-rocenka-skriningy-2021-sk.pdf (str. 31-32)

Zdieľaj: