illustration-image-of-the-header

Blogový článok

Domov Blogy Čo spája fajčenie, grilovanie a kúrenie?

Čo spája fajčenie, grilovanie a kúrenie?

16. 06. 2022 Blog | Baďurová Renčová Petra

Na začiatok hádanka pre chemikov! Je to silne karcinogénna a mutagénna zlúčenina s piatimi benzénovými jadrami, do organizmu človeka sa najčastejšie dostáva spolu s jedlom alebo vdychovaním a jej názov znie možno trochu hrozivo – Benzo(a)pyrén alebo skratkou B(a)P.

Muž otáča mäso na grile
Zdroj: www.freepik.com cookie_studio

O jeho škodlivých účinkoch na zdravie sa prvýkrát písalo už v roku 1933 v súvislosti so zvýšeným výskytom nádorov u kominárov v Anglicku. Vzniká totiž pri nedokonalom spaľovaní rôznych organických materiálov. Je súčasťou dechtu a dymu odchádzajúceho pri kúrení z komínov našich domov ale aj výfukových plynov. Obrovským množstvám benzo(a)pyrénu sú vystavení predovšetkým fajčiari, ale aj tí z nás, ktorí obľubujú prepečené a grilované jedlá. Bežný fajčiar len v jednej cigarete môže prijať od 20 do 40 ng tejto nebezpečnej látky. Ak spotrebuje za deň jednu krabičku cigariet s filtrom obsah B(a)P sa zvýši na 400 ng/deň, pri cigaretách bez filtra sa táto hodnota takmer zdvojnásobí1.

Obr. 1: Molekula B(a)P

A čo hovoria odborníci zaoberajúci sa vplyvom znečisťujúcich látok na zdravie človeka na tieto čísla? Na základe pozorovaní a výskumu sú európske kritériá pre znečistenie ovzdušia benzo(a)pyrénom zatiaľ nastavené tak, že priemerná ročná koncentrácia B(a)P nesmie prekročiť 1 ng/m³ vzduchu. Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však hovoria, že táto koncentrácia by mala byť nižšia ako 0,12 ng/m³, aby sa znížilo riziko závažnej formy rakoviny pľúc približne na 1 zo 100 000 obyvateľov2.

Kvalitu ovzdušia každoročne vyhodnocuje Európska environmentálna agentúra (EEA) a z meraní v jednotlivých krajinách je zrejmé, že s touto nebezpečnou karcinogénnou látkou má problém najmä stredná a východná Európa, ako vidíme na obrázku. Oblasti s červenými bodmi prekračujú aj vyšší európsky limit a iba územia reprezentované svetlomodrými bodmi spĺňajú prísnejšie kritérium WHO.

Obr. 2: Hodnoty ročného priemeru B(a)P za kalendárny rok 2020 v Európe.

Benzo(a)pyrén je určite jednou z najjedovatejších súčastí nášho bežného života a s najväčšou pravdepodobnosťou ste o jeho existencii doteraz netušili. Bol ukrytý pod obrázkami zničených pľúc na krabičkách cigariet, v odporúčaniach kardiológov, aby ste vynechali nezdravé prepečené jedlá alebo vo všeobecných radách kominárov a kachliarov, aby ste sa dobre starali o svoje vykurovacie zariadenia a kúrili zodpovedne. A jeho nie úplne priateľské vlastnosti vo vzťahu k nášmu zdraviu a životu, sú určite dobrým dôvodom na dodržiavanie vymenovaných odporúčaní.

Ešte pár faktov pre tých, ktorým je málo: V potravinách sa koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktorých hlavným protagonistom je práve benzo(a)pyrén, líšia. Nájdeme ich v čaji, pražených arašidoch, káve, rafinovanom rastlinnom oleji, cereáliách, špenáte a v mnohých ďalších. Práve pečenie alebo grilovanie jedla na drevenom uhlí, dreve alebo inom type ohňa výrazne zvyšuje koncentráciu týchto zlúčenín. V prípade pečeného mäsa sa môže ich koncentrácia vyšplhať až na hodnoty 10 000 až 20 000 ng/kg1.

Zdroje:

  1. https://www.atsdr.cdc.gov/csem/polycyclic-aromatic-hydrocarbons/routes_of_exposure.html
  2. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107335/E71922.pdf;jsessionid=DDAA858B3D1BDA3EB3637F4E5D90AE11?sequence=1

Obr.2: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics?fbclid=IwAR2vB5gaFbQ63A2AG1UA40G6ihMvPgol3mhkVc-yuQcwL8vE-KP-KqjauMc

Baďurová Renčová

Baďurová Renčová Petra

Trenčiansky samosprávny kraj

Od malička ma zaujímalo všetko, veda a technika, ale aj umenie a príroda. Vyštudovala som chémiu na STU BA a popri práci som úspešne absolvovala štúdium v odbore ekologické a environmentálne vedy na UNIZA. Aj v práci som si to pekne podelila. Polygrafia a grafický dizajn preložený starostlivosťou o životné prostredie. Pretože všetko so všetkým súvisí a nič na svete nedokáže fungovať samostatne. Snažím sa na veci pozrieť z viacerých strán a hľadám stále nové možnosti a riešenia.

Zdieľaj: