illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU - ZMENA na online formu

S CENTRÁLNYM ZÁSOBOVANÍM TEPLOM K ČISTEJŠIEMU OVZDUŠIU - ZMENA na online formu

11.10.2022

  • Miesto konania:
  • Adresa: online

Krátky obsah udalosti:

Workshop o význame centrálneho zásobovania teplom (CZT) z hľadiska zlepšovania kvality lokálneho ovzdušia.

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je informovať zástupcov samospráv a koncových užívateľov CZT o možnostiach zabezpečenia dobrého fungovania CZT ako účinného opatrenia na zlepšenie lokálneho znečistenia ovzdušia v obciach a mestách. Tento workshop, pre zástupcov východného Slovenska, je posledným zo série troch jednodňových workshopov.

Využívaním dodavky tepla z CZT sa minimalizuje počet miest vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia v danom území. Zdroje CTZ sú ľahšie a účinnejšie ovládateľné z pohľadu minimalizovania znečisťovania ovzdušia. Sú centrálne kontrolované a odborne obsluhované 24 hodín denne, 365 dní v roku. To je len pár dôvodov, prečo CZT možno zaradiť k účinným opatreniam na zlepšenie lokálnej kvality ovzdušia v obciach a mestách.

Tematické zameranie workshopu:

  • Tvorba cenovej politiky na výrobu a dodávku tepla pre koncových užívateľov
  • Zlepšenie lokálnej kvality ovzdušia prostredníctvom zabezpečenia dobrého funkčného systému CZT
  • Prioritné oblasti modernizovania CZT
  • Dobrá prax plánovania zabezpečenia tepla v rámci mesta
  • Príklady funkčného systému CZT zo zahraničia

Záznam z workshopu: https://youtu.be/JE31vlTP3HQ