illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO? - KONFERENCIA ZRUŠENÁ

ČISTEJŠIE OVZDUŠIE V NAŠICH OBCIACH – AKO NA TO? - KONFERENCIA ZRUŠENÁ

07.09.2022 – 08.09.2022

  • Miesto konania: Hotel Bellevue
  • Adresa: Horný Smokovec

Krátky obsah udalosti:

Konferencia o možnostiach zlepšenia kvality ovzdušia v obciach s dôrazom na environmentálne šetrnejšie spôsoby vykurovania a úspory energií.

Obsah udalosti:

Pri príležitosti Svetového dňa čistého ovzdušia, ktorý každoročne pripadá na 7. september, plánujeme v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, zorganizovať tematickú konferenciu.

Cieľom organizátorov konferencie Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia v spolupráci s ďalšími partnermi projektu je poukázať na možnosti zlepšenia kvality ovzdušia v obciach.

Vykurovanie tuhým palivom je hlavnou príčinou znečistenia ovzdušia jemnými prachovými časticami a benzo(a)pyrénom v obciach na Slovensku. Dlhodobé vystavenie obyvateľov takémuto znečisteniu môže spôsobiť závažné zdravotné problémy, pričom ohrozené sú najmä citlivé skupiny obyvateľstva (deti, tehotné ženy, starí a chronicky chorí ľudia).

Konferencia je určená hlavne zástupcom orgánov samosprávy a štátnej správy, ktorí môžu pri zlepšovaní kvality ovzdušia zohrať kľúčovú úlohu. Dôležité je apelovať na obyvateľstvo a podporiť pozitívnu zmenu správania v súvislosti s minimalizovaním emisií do ovzdušia z vykurovania v domácnostiach, ako aj aktívne využívať legislatívne a ekonomické nástroje.

Tematické zameranie konferencie:

  • Aktuálna výzva – nová právna úprava zákona o ovzduší, Programy na zlepšenie kvality ovzdušia
  • Povolenie a kontrola malých zdrojov znečisťovania ovzdušia prevádzkovaná fyzickými osobami
  • Súbor opatrení na zníženie emisií z vykurovania v domácnostiach, vrátane energetických úspor
  • Nové schémy financovania opatrení – Plán obnovy, OP Slovensko
  • Podpora environmentálneho povedomia obyvateľstva v oblasti vykurovania v domácnostiach

 

Z dôvodu naplnenia kapacity podujatia je online registrácia ukončená.