illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ŠTUDIJNÁ CESTA – ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

ŠTUDIJNÁ CESTA – ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

24.05.2022 – 25.05.2022

  • Miesto konania:
  • Adresa: Viedeň, Rakúsko

Krátky obsah udalosti:

Sprostredkovanie príkladov dobrej praxe zástupcom samospráv zo Slovenska

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov študijnej cesty z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy vo Viedni. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre inšpiráciu a vzájomné zdieľanie skúseností ako aj praktických príkladov dobrej praxe k téme udržateľnej mestskej mobility s odborným výkladom slovenského sprievodcu a miestnych expertov na pešiu dopravu, cyklodopravu a verejnú dopravu.

Okruhy tém

  • hlavné priority a ciele, ktoré Rakúsko v oblasti udržateľnej mobility presadzuje a akými aktivitami a trvalými opatreniami sú napĺňané (Ministerstvo pre klímu, životné prostredie, energetiku, mobilitu a inovatívne technológie Spolkovej republiky Rakúska)
  • Viedenská deklarácia – pozičný dokument pre mládež zameraný na dopravu, zdravie a Environmentálny paneurópsky program
  • mobilita a územné plánovanie
  • inšpiratívne programy a podujatia na podporu kampane Európsky týždeň mobility z úrovne národného koordinátora Rakúska
  • manažment mobility pre deti a mládež a program Riadenie mobility pre deti a mladých ľudí aktívnych v oblasti klímy
  • príklady dobrej praxe – Mobility agency Vienna, School Street, Schulstrasse, mestská štvrť Viedne – Aspern, transformácia ulice Mariahilfer Strasse, „share the read“