illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – I. SEMINÁR

ONLINE ŠKOLENIE V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠIA – I. SEMINÁR

24.10.2023

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Právna úprava v oblasti ochrany ovzdušia. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia

Obsah udalosti:

Cieľom prvého zo série štyroch na seba nadväzujúcich online seminárov určených pre zástupcov samospráv je poskytnúť komplexný pohľad na aktuálne zmeny v súvisiacej legislatíve v oblasti kvality ovzdušia vo väzbe na prijatý nový zákon o ochrane ovzdušia a zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia so zameraním na spôsoby zapracovania týchto zmien do každodennej praxe samospráv.

Záznam zo seminára: https://www.youtube.com/seminár I