illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí METODICKÉ DNI PRE UČITEĽOV

METODICKÉ DNI PRE UČITEĽOV

September 2024 – termín upresníme

  • Miesto konania:
  • Adresa: bude upresnené neskôr

Krátky obsah udalosti:

Štyri metodické dni k príručke Spôsoby zisťovania kvality ovzdušia.

Obsah udalosti:

Cieľom metodických dní je predstaviť učiteľom 2. stupňa základných škôl a učiteľom stredných škôl metodickú príručku Spôsoby zisťovania kvality ovzdušia, metódy práce s príručkou a ponuku envirovýchovných aktivít projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia.

Prílohy: