illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V PROSPECH ZLEPŠOVANIA KVALITY OVZDUŠIA

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA - PRÍKLADY DOBREJ PRAXE V PROSPECH ZLEPŠOVANIA KVALITY OVZDUŠIA

15.03.2022

  • Miesto konania:
  • Adresa: on-line

Krátky obsah udalosti:

Pohľady, ako sa samosprávy popasovali s riešeniami v prospech udržateľnej mobility a zosúladili prvky dopravy s rozvojom a zachovaním zelenej infraštruktúry

Obsah udalosti:

Cieľom organizátorov odborného workshopu z Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia je priblížiť zástupcom samospráv a odbornej verejnosti problematiku udržateľnej mobility, vrátane plánovania a realizácie dopravy s ohľadom na obyvateľov, mestá a regióny. Zároveň účastníkom podujatia vytvorí priestor pre vzájomné zdieľanie skúseností so zavádzaním trvalých opatrení a aktivít v prospech udržateľnej mobility a tým aj ku zlepšovaniu kvality ovzdušia.

Okruhy tém:

  • Ako zistiť, čo môže motivovať cestujúceho k voľbe ekologickejšieho dopravného prostriedku a ako kvantifikovať objem cestujúcich ochotných k zmene.
  • Pohľad, ako sa samospráva popasovala s udržateľnou mobilitou, ako zapája prvky zelenej infraštruktúry do projektov a aktivít realizovaných v prospech udržateľnej mobility, možnosti financovania, komunikácia s verejnosťou.
  • Bezpečné cesty pre všetkých a mestá, v ktorých sa bude lepšie žiť. Prezentácia skúseností ako komunikovať s verejnosťou, samosprávami, partnermi. Nápady pre projekty v prospech udržateľnej mobility a riešenia pre ich realizáciu.
  • Nový grantový program z dielne Nadácie Ekopolis. Aké výsadby a kde  podporuje? Ako sa môžu zapojiť samosprávy a komunity aktívnych občanov. Príklady výsadieb popri cyklotrasách a ich špecifiká.
  • Zmena prístupu k starostlivosti o zelenú infraštruktúru a verejné priestory – prezentácia výsledkov projektov implementovaných v mestskej časti Bratislava – Karlova Ves.

Registrácia na workshop ukončená.

Záznam z workshopu: https://www.youtube.com/watch?v=ZOWw4YXgPAk