illustration-image-of-the-header

Podujatie

Domov Termíny podujatí ŠTUDIJNÁ CESTA – ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI VYKUROVANIA A UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

ŠTUDIJNÁ CESTA – ZA PRÍKLADMI DOBREJ PRAXE V OBLASTI VYKUROVANIA A UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

09.10.2023 – 12.10.2023

  • Miesto konania: Česká republika
  • Adresa: Trojanovice, Ostrava, Uničov, Šternberk, Olomouc

Krátky obsah udalosti:

Sprostredkovanie príkladov dobrej praxe pre dosahovanie zlepšenia kvality ovzdušia zástupcom samospráv zo Slovenska

Obsah udalosti:

Medzi hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia prachovými časticami sa radia lokálne kúreniská a doprava,
až potom nasleduje priemysel a energetika. Cieľom organizátorov študijnej cesty je preto predstaviť jej
účastníkom, ako je možné realizovať opatrenia v prospech udržateľnej mobility a energetiky s dôrazom
na vykurovanie domácností. Príklady dobrej praxe budú prezentované v susednej Českej republike.

Organizátormi študijnej cesty sú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia a VŠB – Technická univerzita Ostrava.

Okruhy tém:

  • implementácia opatrení v prospech udržateľnej mobility, integrovaná doprava v praxi, cyklodoprava
  • inšpiratívne námety, ako je možné v spolupráci so samosprávou podporovať prosperitu regiónov, ako plánovať a realizovať rozvojové plány miest a obcí
  • zlepšenie energetickej účinnosti, energetický manažment, komplexné riešenia v oblasti energetiky