illustration-image-of-the-header

čistejšie ovzdušie, osveta, kvíz, správne kúrenie, meranie vlhkosti dreva

Talent Expo 2024

02. 05. 2024  |  Osveta

Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVAM) organizoval na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici podujatie TalentExpo, ktorého témou bola veda a výskum. Na podujatí už na národnej úrovni súťažilo vyše 120 nadaných mladých talentov v olympiádach vedy a techniky, ktorí vyhrali regionálne kolá súťaží. Počas dvoch dní riešili zadania úloh.

 


Zavesené rúško na kmeni v lese

3. ročník fotografickej súťaže „Lepší svet – čistejšie ovzdušie“ s témou „Hovorme o ovzduší“

07. 03. 2024  |  Osveta

Prelom roka 2023 a 2024 priniesol ďalšie pokračovanie fotografickej súťaže, kde organizátorom podujatia je Žilinský samosprávny kraj v rámci projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia. Fotografická súťaž prebiehala od 08.12.2023 do 12.02.2024 pre študentov stredných škôl na území Žilinského kraja.


Ženy v maskách sa fotia na spoločnej fotke

Karneval v Bratislave s Populair

30. 01. 2024  |  Osveta

Brazílska samba, slávne benátske masky, či pravé slovenské Fašiangy. Precestujte s nami svet za jediný deň a spoznajte karnevalové tradície z rôznych kútov sveta. Nechajte sa zaviať k stánku Populair, kde na vás budú čakať zábavné a náučné aktivity s témou čistého ovzdušia. Zbaľte si len dobrú náladu, zhlboka sa nadýchnite, bude to dobrodružná výprava! Okrem našich kolegov vás zabaví Miro Jaroš, Fíha Tralala, Junior či Polemic.


Diskutujúci na pódiu

Európska noc výskumníkov s Populair

20. 10. 2023  |  Osveta

Manažéri kvality ovzdušia sa v rámci projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) zúčastnili na podujatí Európska noc výskumníkov 2023, ktoré sa konalo v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach a Poprade. Hlavnými témami podujatia boli "VODA" a "UMELÁ INTELIGENCIA."


Žena na bicykli

Svetový deň bez áut na medzinárodnom podujatí v Štúrove a Ostrihome

20. 09. 2023  |  Osveta

Na záver Európskeho týždňa mobility 2023 v piatok 22. septembra budú mestá Štúrovo a Ostrihom hostiť medzinárodné osvetové podujatie, ktoré bude zamerané na problematiku nadmerného počtu osobných áut v mestách a ich negatívny vplyv na ovzdušie a verejné zdravie. Na podujatí budú zastúpené dva projekty, ktoré sa venujú téme kvality ovzdušia: slovenský projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) a maďarský projekt LIFE IP HungAIRy.


Ľudia s bicyklami stoja v rade vedľa seba

Poďte s nami na Moravu!

11. 09. 2023  |  Osveta

Slovenská agentúra životného prostredia vás v mene projektového tímu projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia pozýva na ďalšiu zo študijných ciest Za príkladmi dobrej praxe v oblasti vykurovania a udržateľnej mobility. Tentokrát pocestujeme do Českej republiky.


Muž ukazuje brožúry v predajni TESCO

Počuli ste o nás pri nakupovaní?

19. 07. 2023  |  Osveta

V spolupráci s obchodným reťazcom TESCO STORES SR prebiehala počas mesiaca jún informačná osvetová kampaň zameraná na podporu opatrení v oblasti kvality ovzdušia a zvyšovania povedomia verejnosti o význame ochrany ovzdušia na Slovensku. Zákazníci obchodného reťazca mali možnosť oboznámiť sa s problematikou ochrany ovzdušia formou rádiových spotov a propagačných stánkov „populair“  k téme udržateľnej mobility. Osobne bolo možné stretnúť našich manažérov kvality ovzdušia vo vybraných predajniach v Bratislave, Trnave, Nitre, Rožňave, Trebišove, Žiline, Ružomberku, Snine a Kežmarku.


Projektový tím pred prívesom

Nie je nám jedno, aký vzduch dýchame

02. 06. 2023  |  Osveta

Manažéri kvality ovzdušia popularizujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

O témach lepšej ochrany ovzdušia, správneho vykurovania a udržateľnej mobility bude informovať projektový tím Ministerstva životného prostredia SR LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) počas festivalu nEKOnečne udržateľný Kaufland Detský festival, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4. júna 2023 v Záhorskej Bystrici. Manažéri kvality ovzdušia si zároveň pripravili množstvo aktivít a prednášok pre deti a dospelých zameraných na životné prostredie.


Deti v triede robia plagát o kvalite ovzdušia

Ovzdušie v centre záujmu školákov

15. 03. 2023  |  Osveta

Ovzdušie berú ľudia väčšinou ako samozrejmosť. Zamýšľali ste sa ale niekedy nad tým, ako dlho by ste vydržali bez vzduchu? Akú kvalitu má vzduch, ktorý každodenne dýchate? Aké sú zdroje znečisťovania ovzdušia a ako takéto znečistenie vplýva na zdravie? Čo s tým môže každý z nás urobiť?


diskusia

Peniaze a ochrana ovzdušia

26. 09. 2022  |  Osveta

Súvisí ochrana životného prostredia s peniazmi? Určite áno. Sú prípady, kedy uvedomelým správaním dokážeme naše financie aj ušetriť.