illustration-image-of-the-header

Deti kráčajúce do školy.

Krok za krokom: Prečo by mali naše deti do školy chodiť peši?

16. 07. 2024  |  Mobilita

V súčasnosti, keď vo väčšine krajín sveta prevláda individuálna motorizovaná doprava, sa veľa z nás pozerá na aktívne spôsoby dopravy so zdvihnutým obočím. Prečo by sme šli do práce peši, keď sa tam môžem pohodlne odviesť autom, povieme si, a potom každý sám a zároveň spoločne sedíme deň čo deň v dopravných zápchach a neuvedomujeme si, že problémom sme my.


Cyklisti si pri stánku vyberajú ovocie na raňajky.

Prešovský kraj na bicykli

16. 07. 2024  |  Mobilita

Vedeli ste, že na prepravu po husto osídlenom meste je jazda na bicykli do 3 km najrýchlejší spôsob prepravy? Neohovoriac o zdravotných, bezpečnostných a finančných výhodách. To ale stále nemusí byť dôvod na dostatočnú motiváciu pri zmene každodenných návykov v mobilite. Aby sa podporila motivácia v prospech udržateľnej mobility, Prešovský kraj vytvoril aj tento rok podujatia, ktoré pomáhajú občanom pochopiť, o čo prichádzajú tým, že uprednostňujú motorové druhy dopravy.


Deti kráčajú po ulici s nápisom "Pozor deti".

Do školy po vlastných – Základná škola Golianova

13. 05. 2024  |  Mobilita

Aktivita „Do školy po vlastných“ má za cieľ podporiť udržateľné formy dopravy v okolí škôl. V Banskej Bystrici sme v rámci pilotného projektu oslovili ZŠ Golianova v mestskej časti Uhlisko, ktoré sa vyznačuje vysokou intenzitou dopravy, a to najmä v čase rannej špičky.


Autá v zápche, ktoré výrazne dymia

Státie na voľnobeh: Zlodej zdravia, peňazí a čistého ovzdušia

22. 03. 2024  |  Mobilita

Doprava je jednou z hlavných príčin znečisteného ovzdušia na Slovensku. Zníženie emisií z cestnej dopravy je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako je možné rýchlo zlepšiť kvalitu ovzdušia. Ako sa to dá dosiahnuť a akú úlohu v tom hrá státie na voľnobehu? 


Spoločná fotka zamestnancov LIFE projektov

Udržateľná mobilita počas Svetového dňa bez áut

12. 10. 2023  |  Mobilita

Medzinárodná spolupráca medzi tromi integrovanými projektami LIFE

Krajiny v stredoeurópskom regióne čelia podobným problémom so znečistením ovzdušia, preto je medzinárodná výmena skúseností kľúčom k úspešnej implementácii integrovaných projektov LIFE (IP) zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia.


Záber zo štúdia na účastníkov

Reportáž o informatívnom meraní NO2

26. 06. 2023  |  Mobilita

Manažér kvality ovzdušia za Košický kraj, Ján Rudy, spravil rozhovor pre RTVS Regina Východ o informatívnom meraní znečistenia ovzdušia z dopravy v okolí škôl. Meranie malo za cieľ poukázať na problematiku „rodičovského taxi“ a vplyvu znečisteného ovzdušia na zdravie ľudí, najmä detí.


Pohľad na výstavu plagátov z vrchu

Vernisáž plagátov z informatívneho merania NO2

23. 06. 2023  |  Mobilita

Dňa 22.6.2023 prebehla vernisáž výstavy plagátov v átriu Ministerstva životného prostredia SR o informatívnom meraní NO2 na školách, ktorú otvoril minister MŽP SR, Milan Chrenko a ktorej sa zúčastnila aj ministerka kultúry, Silvia Hroncová, veľvyslanci, víťazné školy a pracovníci MŽP SR.


Nabíjanie elektrického auta

Globálne vyhliadky elektrických vozidiel na rok 2023

21. 06. 2023  |  Mobilita

Trhy s elektrickými automobilmi (EV) zaznamenávajú exponenciálny rast, ich predaj v roku 2022 prekročil 10 miliónov. Očakáva sa, že predaj EV bude do roku 2023 výrazne pokračovať. IEA očakáva, že do konca roka 2023 sa dosiahnu predaje 14 miliónov EV, čo predstavuje medziročný nárast o 35 %, pričom nové nákupy sa zrýchlia v druhej polovici tohto roka.


Dievča bicykluje cez park

Aj my jazdíme (nielen) do práce na bicykli

22. 05. 2023  |  Mobilita

Koncom apríla sme vás informovali, že sa začal jubilejný 10. ročník obľúbenej národnej kampane Do práce na bicykli. Ako už názov napovedá, táto dôležitá kampaň sa snaží motivovať zamestnancov a študentov k zdravému pohybu využitím udržateľných spôsobov dopravy. Možností zapojenia do kampane je veľa.


tlačidlo na semafóre na uprednostnenie cyklistov

Absolvujte s nami KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ MOBILITY

16. 05. 2023  |  Mobilita

Každý z nás cestuje do práce, škôl, úradov, obchodov za nákupmi, oddychom, na návštevu alebo za kultúrno-športovými aktivitami. Bydlisko, práca, a naše záujmy sa zvyčajne nenachádzajú vo vzájomnej bezprostrednej blízkosti a preto sa potrebujeme prepravovať.